คำถวายสัตย์ปฏิญา คำถวายสัตย์ปฏิญา เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว